Ngày: Tháng Bảy 3, 2020

smart hdd

Không chiếc ổ cứng nào có thể tồn tại mãi, hơn nữa không có một thông báo nào để cảnh báo với bạn ổ cứng sẽ bị hỏng trong thời ...